Publikováno: 01.12.2015 09:05
(13 hlasů, průměr: 4.2 z 5)

Máte exekuci? A víte, jak dlouho trvá promlčecí lhůta vašeho dluhu?

Hrozící exekuce je pro podnikatele velmi nepříjemnou záležitostí, která na sebe váže spoustu dalších problémů. Možná přemýšlíte o tom, zda-li existuje možnost promlčení vašeho dluhu. A věřte, že existuje.
Pokud máte pocit, že je exekuce neoprávněná a neměla by vůbec proběhnout, máte právo podat návrh na zastavení exekuce. A to například v případě, že jste dluh po vydání rozhodnutí už stihli uhradit. Druhou možností pak je, že pohledávka vůči vám byla již promlčena.


Promlčecí lhůty a jejich doba trvání


Právo na vymáhání závazku se promlčuje v případě, že nebylo vykonáno v době, kterou stanovil zákon. Tato doba se nazývá promlčecí lhůta (promlčecí doba) a začíná plynout ode dne, kdy mohlo být právo na vymáhání závazku uplatněno poprvé.

Ovšem celý proces není tak jednoduchý, jak vypadá. Pokud věřitel podá žalobu po uplynutí promlčecí doby, soud ji bude řešit stejně jako v případě nepromlčeného dluhu. Vy budete tedy nuceni svůj dluh uhradit, případně proti vám bude zahájeno vymáhání.

Dluh je promlčen pouze v případě, že již vypršela promlčecí lhůta a vy sám, jakožto dlužník, namítnete promlčení. Bez namítnutí z vaší strany je věřitel stále oprávněn k vymáhání.


Promlčecí lhůta běží ode dne splatnosti a je následující

  1. Vztah obchodně právní = podnikatel – podnikatel, je 4 roky,
  2. Vztah občanskoprávní = podnikatel – zákazník, je 3 roky,
  3. Vztah veřejnoprávní = podnikatel – stát, je 10 let.

V případě promlčení je však důležité si uvědomit fakt, že se tato lhůta zastaví ve chvíli, kdy na vás věřitel (ten, komu dlužíte) podá žalobu k soudu. Jinak tomu však je, pokud jste za celou dobu pohledávky obdrželi pouze upomínky. V tomto případě se promlčecí lhůta nezastavuje. Jak již bylo řečeno, rozhodné je pouze podání žaloby ze strany věřitele.

Musíme vás však ujistit, že většina společností a především pak stát má veškeré pohledávky dobře ohlídané. Je tedy s takřka jisté, že pokud své dluhy nesplácíte, bude na vás uvalena soudní žaloba. A s tou začne nepříjemný kolotoč problémů a starostí.

Proto doporučujeme dluhy v podnikání okamžitě řešit. Pokud jste v situaci, kdy potřebujete akutně finance na uhrazení dluhu, ale banka vás odmítá (např. zápis v registru), můžete se obrátit na společnost NOVA leasing a začít situaci řešit za pomoci nebankovní půjčky. Ta vám za jasných podmínek poskytne řešení vašich problémů a to oproti zástavě movitého majetku.

Líbil se vám náš článek? Podělte se o něj s ostatními