Publikováno: 01.01.2016 09:30
(10 hlasů, průměr: 5.0 z 5)

Exekuce v podnikání a pojmy kolem ní. Víte, co je to pohledávka, platební rozkaz nebo exekutorský zápis?

Nejeden podnikatel se setkal s exekucí. Jedná se o nepříjemnou záležitost, která odstartuje kolotoč problémů a komplikací. A během tohoto kolotoče se setkáte s velkým počtem neznámých pojmů a výrazů, jejichž význam vám nemusí být vždy jasný.
Proto jsme pro vás připravili další várku těch nejpoužívanějších výrazů, se kterými se v rámci exekuce můžete setkat. V prvním díle jsme vám vysvětlili pojmy jako je například exekutor, exekuce a daňová exekuce. Celý článek si můžete přečíst zde.


Co je to pohledávka a co znamená exekutorský zápis? S námi začnete těmto výrazům rozumět!


EXEKUTORSKÝ ZÁPIS (exekuční zápis)

Jedná o veřejnou listinu, kterou sepisuje soudní exekutor. Tato listina se vydává jako stejnopis (obsahuje všechny náležitosti originálu) s doložkou o shodě s originálem exekutorského zápisu, a to jako prostý opis (kopie celého obsahu) nebo výpis (kopie jen určité části obsahu). Originál této listiny se ukládá v kanceláří soudního exekutora pod uzávěrou.

Jednoduše řečeno, jedná se o prohlášení, kdy se jedna strana (dlužník) zaváže ke splnění pohledávky nebo jiného nároku druhé strany (věřitel) a to tak, že pokud nedojde ke splacení pohledávky, bude nařízena a provedena exekuce.


Exekutorský zápis může být vyhotoven pouze za přítomnosti exekutora, který osvědčí stav věci.


POHLEDÁVKA
Pod tímto pojmem hledejte nárok, respektive právo společnosti či jednotlivce k uhrazení určité peněžní částky. Stručně řečeno se jedná o obnos peněz, kterou vám někdo dluží, z pohledu druhé strany je to částka, kterou dlužíte vy jemu. Vaše pohledávka jsou tedy peníze, které někdo dluží vám. Pohledávka jiné firmy vůči vám jsou peníze, které dlužíte vy jí. Důležité je poznamenat, že pohledávka může být i nepeněžního charakteru.


Pohledávky můžeme dělit v rámci délky splatnosti na:

  1. krátkodobé pohledávky (do 1 roku),
  2. dlouhodobé pohledávky (více jak 1 rok).

PLATEBNÍ ROZKAZ
Specifický druh soudního rozhodnutí, které soud vydává pouze v případě, že je v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky. Toto právo je vydáváno postupem podle § 172 a násl. zákona č. 99/1963 Sb.Tento slovníček pojmů pro vás připravili specialisté na nebankovní půjčky
NOVA leasing, .a. s.
www.novaleasing.cz


Líbil se vám náš článek? Podělte se o něj s ostatními