Publikováno: 01.05.2015 09:00
(10 hlasů, průměr: 5.0 z 5)

Jak zvládat problémy a rizika v podnikání?

Ať jste začínající podnikatel nebo už delší čas řídíte vlastní firmu s desítkami zaměstnanců, asi nemine den, kdybyste nemuseli čelit nějakému riziku a problému. I v podnikání platí: s chutí do toho a půl je hotovo a štěstí přeje připraveným.

Problém anebo výzva?

Všechno dobré i zlé začíná v naší hlavě. To, jaký postoj k problému zaujmete, je alfou a omegou jeho úspěšného zvládnutí. Jednoduše si připusťte, že podnikání je z velké části řešení malých i velkých problémů. Můžete to brát jako negativum, ale lepší je podívat se na každý problém jako na výzvu, díky které se naučíte potíže zvládat a zároveň se dozvíte leccos o sobě, obchodních partnerech či zaměstnancích.

Věřte si a dívejte se na věci z té lepší stránky. Není náhoda, že úspěšní podnikatelé oplývají velkou mírou takzvané podnikatelské self-efficacy, což lze volně přeložit jako důvěru ve vlastní způsobilost zvládat úkoly, které podnikání přináší. Ale pozor, víra ve vlastní schopnosti neznamená přehnané sebevědomí ve smyslu „I am the king".

Někdo má tuto optimistickou notu v sobě už od narození, jiný díky výchově a některý podnikatel ji získává postupným zvládáním menších problémů. V každém případě změňte úhel pohledu a otevřou se vám nečekané perspektivy.

Self-efficacy
Za pojmem se skrývá zajímavý psychosociální koncept psychologa Alberta Bandury. Self-efficacy se překládá jako vlastní účinnost, což je přesvědčení o vlastních schopnostech dosáhnout určených úrovní výkonu, které ovlivňují události působící na náš život. Přesvědčení o vlastní účinnosti určuje, jak lidé cítí, myslí, motivují sami sebe, a jak se chovají. Celý koncept je samozřejmě složitější, ale má co dělat s obecně používanými pojmy jako sebevědomí, sebedůvěra nebo třeba pozitivní myšlení.

Nejlepším řešením problémů je jejich prevence
Ano, něco v podnikání prostě neovlivníte. Neočekávaný vývoj trhu, pád kurzu koruny, krach vašeho klíčového odběratele… to je jen několik příkladů rizikových událostí, které působí jako deus ex machina. Jenže ani to, že nějaký problém nemůžete ovlivnit, neznamená, že byste s ním neměli počítat a nemohli být na jeho následky připraveni. A popravdě velká většina podnikatelských rizik patří do oblasti „předvídatelné a ovlivnitelné".

Analýze, plánování a předcházení rizik se ostatně věnuje celá oblast podnikového managementu – řízení rizik. Pokud to s podnikáním myslíte opravdu vážně, rozhodně byste se měli na tuto část řízení firmy zaměřit.

Čím více problémů dokážete eliminovat, tím odolnější bude vaše podnikání. Proveďte si SWOT analýzu vašeho byznysu, alespoň část věnovanou hrozbám a rizikům, a pusťte se do postupného snižování rizik vašeho podnikání dle míry jejich závažnosti. Hrozí vám výkyvy v počtu zakázek? Začnete lépe pracovat na svém marketingu. Nemáte dostatek kvalifikovaných pracovníků, přestože je jich na trhu práce dostatek? Co se podívat na váš systém zaměstnaneckých benefitů anebo navázat spolupráci se středními či učňovskými školami.

Největší rizika podnikání dle českých firem
Každoročně se v průzkumech objevují obdobná rizika, která čeští podnikatelé vnímají jako nejzávažnější. Jedná se o: Problémy s inkasem faktur Ztráta hlavního odběratele Tlak na ceny Tlak na snižování nákladů a vyšší marži Daňová nejistota – časté změny v legislativě

SWOT analýza
Analytická metoda, díky níž lze identifikovat silné stránky (Strengths) a slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání nebo podnikatelským záměrem.

Hledejte skutečné příčiny potíží

Rozlišujte mezi příčinou a následkem problému. Nedostatečné cash flow je následkem určité příčiny, například opožděného placení faktur dodavateli. Dlouhodobým řešením tedy není kontokorent nebo rychlá půjčka. Možná byte měli nastavit přísnější fakturační politiku, zvážit pojištění pohledávek anebo, dovoluje-li to charakter vašeho podnikání, odevzdávat práci po určitých částech a nezačínat s další fází, dokud nemáte zaplacenu předešlou.

Potíže se často řetězí. Jeden problém způsobuje další a tak dále a dále. Když se nad riziky zamyslíte, vyjde vám, že celá řada problémů má primární příčinu v jedné dvou skutečnostech. Pak stačí nasměrovat dostatek energie k jejich zlepšení a dříve či později se dostaví pozitivní lavinový efekt.

Změňte úhel pohledu a otevřou se vám
nečekané perspektivy.

Rychlá a transparentní exekutiva

Nejen v podnikání se vždy vyplatí řešit problémy rychle a transparentně. Není dobré ten či onen problém takzvaně „vyhnít" a myslet si, že se zmenší, nebo se dokonce sám vyřeší. Tak to opravdu nefunguje. Většinou ještě naroste reálně a i ve vašich představách.

Pokud problém výrazněji ovlivňuje spolupráci s vašimi partnery nebo vztahy se zákazníky či zaměstnanci, je také na místě otevřená a intenzivní komunikace. Nedostatek informací vede jen k šíření fám a polopravd. Problémy řeší každý, není hanba se k nim přiznat a požádat o nějakou formu pomoci či dobré vůle. Takto vypadá zodpovědné chování, které leccos říká o vyzrálosti a kvalitě podnikatelského subjektu.

Líbil se vám náš článek? Podělte se o něj s ostatními