Publikováno: 25.04.2017 13:00
(11 hlasů, průměr: 5.0 z 5)

Kontrolní hlášení DPH

Věděli jste, že od 1. ledna 2016 vznikla všem plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení? A víte vůbec, co to kontrolní hlášení DPH vlastně je? Vše se dozvíte v následujícím článku!

Povinnost je v platnosti už od ledna minulého roku. I přesto však myslíme, že bude vhodné, když si všechno rozebereme a celou oblast ohledně kontrolního hlášení zrekapitulujeme.

Jak jsme již zmínili, od 1. 1. 2016 mají vybrané subjekty (níže se dočtete koho se kontrolní hlášení týká) povinnost poskytovat údaje ze svých daňových dokladů, a to i těch zjednodušených. Jinak řečeno, jedná se tedy o všechny vydané a přijaté plnění v rámci České republiky, do kterých jsou zahrnuty i veškeré doklady o dodání zboží, poskytnutí služeb atd.

Co je to kontrolní hlášení DPH?

Kontrolní hlášení DPH je speciální dokument daňového tvrzení, je však nutno si uvědomit, že nenahrazuje původní daňové přiznání k DPH ani kompletní souhrnné hlášení. Kontrolní hlášení však zastupuje samostatný výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, který od 1. ledna 2016 zaniká.

Pokud se zaměříme na obsah kontrolního hlášení DPH, nejpodstatnější složkou je výpis všech vydaných a přijatých plnění, a to pouze v rámci České republiky. Obsah hlášení tedy vychází z evidence pro účely DPH, kterou musí plátci daně povinně vést a to podle

Proč vzniklo kontrolní hlášení DPH?

Kontrolní hlášení k DPH má sloužit jako účinný kontrolní prostředek k odkrytí nejrůznějších daňových podvodů a úniků. Cílem a smyslem dokumentu je to, aby měl daňový správce perfektní přehled o transakcích, které jste vy, jakožto plátce DPH uskutečnil. Díky tomu pak správce může snadněji odhalit riziková sdružení – tzv. řetězce a karusely, jenž nelegálním způsobem získávají finance z veřejného rozpočtu. To je primární účel dokumentu, ovšem správce daně jej může využít také při správě či pro stanovení výše daně.

Koho se týká kontrolní hlášení DPH?

Kontrolní hlášení se týká všech plátců DPH, tedy osoby takové, které se v rámci ČR registrovali k DPH jako její plátci. A je zcela jedno, zda se jedná o subjekt tuzemský či zahraniční, povinnost platí pro oba.

Za skupinu spojených osob, tedy případ, kdy více osob figuruje jako jeden plátce, podává kontrolní hlášení zástupce skupiny.

Pokud se jedná o společnost, je povinen podat kontorlní hlášení předem určený společník, který má na starost daňovou evidence.

A koho se kontrolní hlášení netýká?

Povinnost podávat kontrolní hlášení se logicky netýká osob, které nejsou plátcem DPH. Dále identifikovaných osob a plátců, jež neuskutečnili ani nepřijali za sledované období žádné plnění.

Zproštěn povinnosti je také plátce, který sice plnění uskutečnil, jednalo se však o plnění osvobozené od aně bez nároku na odpočet daně (např. vzdělávání, zdravotní služby, poštovní služby atd.).

Jak a kdy se podává kontrolní hlášení DPH?

Kontrolní hlášení k DPH se podává výhradně elektronickou formou, a to skrz XML soubor, který je opatřen ověřeným elektronickým podpisem. Dokument je nutno zaslat na e-mail podatelny vašeho správce daně a to již v předepsaném formátu a struktuře.

Již předpřipravený formulář můžete online vyplnit přímo ZDE, případně si můžete nastudovat předepsanou strukturu na této stránce.

A teď se podíváme na to, kdy je nutno hlášení podávat. Všem plátcům vznikla povinnost podávat kontrolní hlášení měsíčně, fyzickým osobám pak kvartálně.

Pokud vás zajímají další informace, navštivte oficiální stránky Finanční správy, případně se obraťte na svého správce daně.


Řešíte skrze kontrolní hlášení problémy s financemi?
Obraťte se na nás, rádi vám poradíme a poskytneme nejvhodnější finanční řešení, které pokryje kritické období!


>>CHCI POMOCT V KRITICKÉM OBDOBÍ<<
Líbil se vám náš článek? Podělte se o něj s ostatními