Publikováno: 15.04.2015 12:26
(16 hlasů, průměr: 4.3 z 5)

Movitý majetek – co si pod ním představit a jeho využití při financování firmy

Taky hned přesně nevíte, co znamená pojem movitý majetek. A v jakém vztahu je k majetku nemovitému? A co když se k tomu ještě připlete výraz mohovitý? Odpovědi na tyto i další otázky najdete v článku.

Co je movitý majetek?

Jde o všechny věci, se kterými lze hýbat a přenášet je. Jsou to například fyzické předměty jako stroje, zařízení, materiál nebo automobily. Jako součást dlouhodobého hmotného majetku se dělí na samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Mohou to být věci jak hmotné - nábytek, mobilní telefon, soustruh tak i nehmotné - software, různé licence a podobně.

Movitý majetek obvykle dělíme na:

Dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek

  • má pořizovací cenu vyšší než 40 000 Kč (60 000 Kč u nehmotného)
  • je zanesen v účetních knihách firmy,
  • je pravidelně odepisován.

Drobný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný

  • má cenu nižší než 40 000 Kč (60 000 Kč u nehmotného),
  • firma ho může zařadit přímo do spotřeby,
  • a tím pádem se nemusí odepisovat, dává se do nákladů jednorázově.

Movitý majetek jako řešení financování projektu nebo firmy

V podstatě každá firma má nějaký movitý majetek, tedy věci, které používá k podnikání. Například zemědělec nejspíš bude mít traktor, stavař nákladní auto a vývojář software. A když je to potřeba, právě tyto věci mohou firmě přinést peníze na provoz nebo investice. Tím samozřejmě nemyslíme to, že zemědělec svůj kombajn prodá – to by byl asi s podnikáním konec.

Elegantní řešení je v tomto případě takzvaný zpětný leasing. Ten umožňuje získat peníze za movitý majetek, který přitom ale firma může dál běžně využívat. Kvalitní finanční společnosti obvykle přijímají i věci opotřebované, starší. Zpětný leasing, respektive nebankovní půjčka je proto ideální možnost pro všechny, kdo nechtějí nebo nemohou využít bankovní podnikatelský úvěr, a přitom rychle potřebují peníze na podnikání.


Majetek movitý nebo mohovitý? Ve staré češtině se slovo movitý často používalo ve významu zámožný, mocný, vynikající. Původ má totiž ve slově míti: movitý člověk byl tedy ten, který toho hodně měl, oplýval velkým jměním. Brzy se na české movitý ale přenesl význam latinského movere, tedy hýbat, a v tomhle smyslu ho používáme dodneška. První zmínky o zboží movitém a nemovitém – tedy doslova pohyblivém a nepohyblivém – máme už z 15. století. Aby nedocházelo ke zmatení pojmů, pro bohaté lidi se začal používat výraz mohovitý. Ten se ale z češtiny pomalu vytrácí, takže si dávejte dobrý pozor, aby vás někdo rozšafným používáním slova movitý nezmátl.

Nemáte v tématu ještě zcela jasno? Potřebujete se na něco zeptat? Využijte možnost našeho online chatu!
ZAHÁJIT NOVA LEASING ONLINE CHAT

Líbil se vám náš článek? Podělte se o něj s ostatními