Publikováno: 26.07.2015 10:00
(10 hlasů, průměr: 4.0 z 5)

Rozvoj podnikání a půjčka

Málokterý živnostník nebo firma má takový dostatek volných peněz, že jimi může financovat rozvoj podnikání. Ať už tedy podnikatel pořizuje nové stroje, staví další výrobní halu nebo rozšiřuje řetězec poboček, k naplnění jeho obchodních cílů mu většinou pomohou externí finanční zdroje - nejčastěji v podobě úvěrů a půjček.

Na externím financování rozvoje firmy není obecně nic špatného. Naopak určitá míra zadlužení firmy je žádoucí jak na úrovni jednotlivé firmy, tak i z pohledu celkové ekonomiky státu. Znamená to, že společnosti se nebojí investovat, půjčují si peníze na rozšíření výroby či jiné inovace. Následně tak vznikají volná místa anebo obchodní příležitosti pro jiné firmy; zkrátka nastává oživení trhu.

Na druhou stranu, pokud uvažujete o financování, měli byste mít rozvojový projekt opravdu dobře promyšlený a propočtený. Máte představu, jak vám díky provedeným změnám stoupne příjem a v jakém časovém horizontu? Jaký bude čistý zisk po odečtení nákladů na inovace? Neovlivní splátky stabilitu vašeho cash-flow? To jsou jen některé z otázek, na které byste měli znát odpověď. Jen tak se z půjčky nebo jiné formy financování stane skutečně výkonný investiční nástroj, které vaše podnikání posune dál.

Banky a nebankovní instituce

Z hlediska podnikatele je určujícím rozdílem mezi bankou a nebankovní institucí míra získatelnosti či nezískatelnosti finančních prostředků.

Banky

Pokud se podnikatel rozhodne oslovit se svou žádostí o finance banky, čeká ho zpravidla velmi zdlouhavý proces. Při žádosti musíte v bance předložit dokumenty jako

  • daňová přiznání,
  • účetní výkazy,
  • cash flow předpokládaných peněžních toků,
  • byznys plán,
  • studii proveditelnosti apod.

Posuzování tzv. bonity klienta bankou může trvat týdny, navíc s velmi nejistým výsledkem. Banky totiž po prodělané ekonomické krizi výrazně zpřísnily své požadavky. Společnosti s nejasnou historií nebo začínající podnikatelé tak získávají půjčku velmi obtížně. Proto v ČR rok od roku roste podíl nebankovního financování firem.

Bonita vyjadřuje schopnost soukromé osoby, podnikatele nebo firmy splácet půjčené peníze. Banka či jiná finanční instituce zjišťuje úroveň bonity subjektu tzv. scoringem, v němž hodnotí celou řadu ukazatelů, jako je například příjem / zisk, úvěrové zatížení (všechny ostatní půjčky), ostatní finanční závazky, konkurenčnost trhu, na němž firma působí apod. Obecně platí, že čím vyšší je bonita klienta, tím menší bývá úroková sazba.

Nebankovní společnosti

Renomované nebankovní instituce nabízejí dnes stejně korektní jednání a transparentní podmínky jako banky, ale nejsou v nakládání se svými finančními prostředky svazovány bankovními pravidly. Dokáží tak firmám rychle a bez velkého administrativního zatížení poskytnout i velké finanční částky. Dnes už také neplatí, že nebankovní financování rovná se likvidační úroky. V mnoha případech jsou úrokové sazby totožné s těmi bankovními.

Nebankovní společnosti zafinancují nejen rozvoj podnikání, ale pomohou i při problémech s cash flow

Na nebankovním sektoru si podnikatelé cení právě operativnosti a rychlosti poskytnutí peněz a také schopnosti financovat firmu i v nelehkých situacích. Díky rozmanité nabídce finančních instrumentů, jako je zpětný leasing nebo faktoring, umí nebankovní společnosti firmě účinně pomoci i při nedostatku finančních prostředků, ať už je na vině problém s inkasem faktur nebo třeba zadržování nadměrného odpočtu DPH správcem daně.

Líbil se vám náš článek? Podělte se o něj s ostatními