Publikováno: 26.05.2017 15:21
(14 hlasů, průměr: 4.4 z 5)

Vlastníte firmu a rozvádíte se? Pozor na úskalí majetkového vyrovnání po rozvodu

Rozvod manželství není dnes bohužel nic neobvyklého. Vedle psychické zátěže sebou často nese také negativní majetkové dopady pro oba manžele. Podnikatelé by proto měli mít přehled o povinnostech, které vyplývají z institutu společného jmění manželů.

Vypořádání majetku při a po rozvodu bývá námětem hrůzostrašných příběhů, v nichž se dříve milující manželé snaží obrat toho druhého o poslední korunu. Černým scénářům lze předcházet několika způsoby a často pomůže již samotná znalost problematiky. Pokud je rozluka manželství opravdu nevyhnutelná, tak při vypořádání majetku po rozvodu můžete postupovat v zásadě dvěma způsoby:

 1. Nejlepší variantu je, pokud se manželé vzájemně dohodnou na vypořádání společného jmění, a dohodu pak předloží soudu. Při společném jednání o majetku se vyplatí být k sobě navzájem velkorysí. Případné soudní tahanice mohou vzít oběma stranám opravdu hodně času (i financí) a k psychické pohodě také nepřispějí.
 2. Pokud nelze rozdělení majetku uskutečnit vzájemnou dohodou, provede je na návrh některého z manželů soud. Nastupuje tak legislativa a její výklad soudem. Ten určí, co vše do společného jmění manželů patří a jak se bude mezi manžele dělit.

V Česku končí rozvodem téměř každé druhé manželství

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že Česká republika se mírou rozvodovosti 49,6 % řadí na nejvyšší příčky v rámci EU. Průměrně spolu lidé vydrží 13 let, nejčastěji se rozvádí po 3-5 společných letech. V poslední době navíc přibývá rozvodů partnerů, kteří spolu byli víc než čtvrt století. Právě podnikání kvůli své časové náročnosti a velké míře stresu patří z hlediska rozvodu vedle například povolaní policisty k nejvíce rizikovým profesím.

Společné jmění manželů z hlediska nového občanského zákoníku

Do společného jmění manželů patří vše, co manželé v průběhu manželství nabyli, pokud to nevylučuje zákon, smlouva nebo rozhodnutí soudu. Nový občanský zákoník platný od 1. ledna 2014 upravuje pojem společné jmění manželů neboli SJM v Oddílu 2 (Manželské majetkové právo) a § 709. Z informací v zákoníků vyplývají následující zjištění.


Do SJM patří:

 • Mzdy obou manželů
 • Vybavení bytu
 • Nemovitosti nabyté po sňatku
 • Podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva
 • Zisk plynoucí z výlučného vlastnictví jednoho z manželů – např. zisk z obchodní činnosti firmy
 • Pozor součástí společného jmění jsou nejen aktiva, ale také pasiva, tedy obecně dluhy a různé pohledávky

Do SJM nepatří:

 • Věci sloužící osobní potřebě jednoho z manželů – oblečení, drogérie apod.
 • Věci a hodnoty, které nabyl jeden z manželů darem, zdědil nebo mu byly odkázány
 • Hodnoty nabité jako náhrada nemajetkové újmy – například výplata pojištění po úrazu

Společné jmění a podíl ve firmě


Pro vypořádání SJM ve svazku, v němž jeden nebo oba manželé podnikají, jsou tedy rozhodující zejména tyto skutečnosti:

 • zdali se jeden z manželů stal vlastníkem/spoluvlastníkem firmy před či po uzavření sňatku,
 • jakým způsobem se stal jejím vlastníkem,
 • jak se prostředky ze společného jmění manželů podílely na získání, případně dalším rozvoji firmy.Základní situace nejlépe ilustrují následující modelové příklady:

Příklad 1: Založení firmy před svatbou

Muž ještě před uzavřením manželství založil společnost s ručením omezeným. Je jediným společníkem. Tím zůstává i nadále, manželka nemá nárok na jakýkoliv podíl v jeho firmě. Nicméně zisk, který firma generuje během manželství, je již součástí společného jmění manželů a stává se tedy součástí případného rozdělení společného jmění po rozvodu.


Příklad 2: Založení firmy před svatbou s investicemi po svatbě

Obdobně jako v prvním příkladu muž ještě před svatbou založil s.r.o. Je jediným společníkem. Několik let po sňatku se manželé rozhodli do firmy investovat ze společného jmění. Po dalších několika letech se schyluje k rozvodu. Manžel nadále zůstává jediným vlastníkem, manželka nemá nárok na jakýkoliv podíl ve společnosti. Zisk, který firma vygenerovala, je součástí SJM. A pak je tu ještě ona investice. Pokud manželé prokazatelně investovali z prostředků společného jmění manželů do manželovy firmy, pak lze tyto investované prostředky (alespoň z jedné poloviny) požadovat při vypořádání společného majetku. Je však třeba investici těchto prostředků prokázat (fakturami, výpisy z účtu či jiným potvrzením). Obdobné by to bylo i v případě, že by investice byly hrazeny například z podnikatelského úvěru. Pak by manželka mohla požadovat vrácení poloviny peněz, které manžel ze zisku společnosti využil na splátky půjčky.


Příklad 3: Založení firmy po svatbě


Manželka se stala během trvání manželství majitelkou firmy. Je jediným vlastníkem a jednatelem. K založení společnosti byly využity prostředky společného jmění manželů, například z úspor vzniklých v rámci manželství. Po rozvodu je manželka stále jediným společníkem firmy, nicméně do společného jmění patří jak zisk vygenerovaný touto firmou, tak i její majetková hodnota. Manžel tak má nárok na vyplacení (zpravidla) poloviny z majetkové hodnoty firmy.


Uvedené situace představují relativně nekomplikované případy. Vše se ale stává složitější a často i nepřehlednější, pokud firmu vlastní více společníků, pokud jeden z manželů firmu získal po svatbě, ale ještě před rozvodem ji převedl či daroval někomu jinému apod. I proto je dobré upravit společné jmění veřejnou listinou v podobě smlouvy anebo – pokud už k rozvodu dojde – usilovat o vypořádání SJM dohodou, jak jsme na to upozornili v úvodu článku.


Úprava společného jmění manželů pomocí smlouvy
Abyste předešli možným problémům s vypořádáním SJM, vyplatí se před či během manželství upravit rozsah společného jmění manželů pomocí předmanželské, resp. manželské smlouvy. V ní je možné podrobně specifikovat, co bude a nebude součástí společného jmění manželů, změnit rozsah závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které už tvoří společné jmění. Předmětem této smlouvy mohou také být i jednotlivé majetkové závazky, například jen úprava majetku souvisejícího s činností firmy apod.

Nemáte v tématu ještě zcela jasno? Potřebujete se na něco zeptat? Využijte možnost našeho online chatu!
ZAHÁJIT NOVA LEASING ONLINE CHATLíbil se vám náš článek? Podělte se o něj s ostatními